26.02.2023

Kannerfuesbal Medernach

Program

Kannerfuesbal zu Miedernach 

26. Februar 2023

an der Sportshal zu Medernach 

Animatioun mam ROM Team

Bokepräis 

Entrée 3,50 euro 

Ufank 14:00 Auer 


Org : Radio ROM & Elterenvereenegung am Weier


General Information

Hall Sportif, Medernach

Millewee
L-7661 MEDERNACH

See on the map

Date

Sunday, 26 February 2023 - 14h00


Contact

T : 00352879433