10.12.2023

Seniorenfeier Aerenzdallgemeng

Program

D'Aerenzdallgemeng an den SIT Aerenzdallgemeng invitéieren zesummen op eng Chrëschtféier fir eis sëlwer Generatioun.

E Sonndeg 10. Dezember 2023 am Veräinssall zu Steeën vun 15:00-19:00 Auer.

D’Gemeng, zesummen matt dem Syndicat d'Initiative invitéiert all eis Matbierger vun 60 Joer un mat Partenaire (deen daerf och méi jonk sinn).


"D'Aerenzdaller" sangen e puer Lidder a spillen e kléngen Sketch.

Et gëtt Schnittercher a Kuch


Umeldungen : bis de Méindeg 4. Dezember bei Pit Friederes (691-867753 zwëschent 18:00 an 20:30). 

Fir déijéineg déi kee Moyen hunn fir op Steeën ze kommen, kënne mer eng Transportméiglechkeet organiséieren.

General Information

Verainsbau Stegen

HAAPTSTROOSS 6
L-9186 STEGEN

See on the map

Date

Sunday, 10 December 2023 - 15h00