Aerenzdallgemeng - Kontakten

Sinds 11.11.2011 zijn de twee gemeentes Medernach en Ermsdorf samen de "Aerenzdallgemeng" geworden

www.aerenzdall.lu

Elk jaar is er een tentoonstelling van Luxemburgse producten om te eten en te drinken, het eerste weekeinde van september, link met meer informatie.

Politiek

Burgemeester André KIRSCHTEN
Schepenen Bob BINTZ, Jean-Pierre SCHMIT, Eugene UNSEN
Raadslieden Claude HOFFMANN, Daniel BALTES, Francis RIES, Marc FELLER, Steve BATISTA, Leonard WIES

De gemeente

Secretarissen Monique Glesener |  | Tél. +352 837302-20
Elsen Melanie | | Tél. +352 83 73 85 - 29
Carole Vital-Krier | | Tél. +352 837302-24
Claude Schaack |  | Tél. +352 837302-24
Recette (Financiën) Tim Steffes |  | Tél. +352 837302-22 | Fax +352 878351
Service technique Bob Welter |  | Tél. 837385-22 | Fax 837385-50
Service forestier (Boswachterij) Tom Scholtes |  | Tél. +352 837302-23 (08.00 - 09.00)

Het S.I.T. Aerenzdallgemeng contacteren (Tourist Info)

S.I.T. Aerenzdallgemeng a.s.b.l.
(Medernach, Ermsdorf, Savelborn, Eppeldorf, Stegen, Folkendange, Keiwelbach, Kengert)

Kengert  |  L-7633 Medernach
Tel: 83 71 86  |  Fax: 87 83 23 

Download onze brochures

- blotevoetenpad & motoriekpad
- uitnodiging "Weekend Lëtzebuerger Produkter"