Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch

Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch

Products:

  • Sheepmeat
  • Sheep sausages
  • Chicken
  • Turkey

Photos: © M. Baulesch | Frameart

General information

Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch

6, Wantergaass
L-7664 Medernach
T : +352 691 30 33 54
E :
See on the map